Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laigyčių (2) parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Laigyčiuose ir jo bendruomenė.

Laigýčių (2) parãpija. Jos kunigas Valentinas susijęs su 1525 Sembos valstiečių 1525 sukilimu. Pagal vieną aiškinimą (Gustavas Agathonas Harnoch, Augustas Ambrasaitis) sukilėliai atėję iš Kaimės kunigą pasiėmė prievarta. Pagal kitą aiškinimą (E. Weise) jis sukilime galėjęs dalyvauti ir savo noru. Laigyčių kunigas minimas ir Luco Davido kronikoje. Šis kunigas buvo vyskupo Georgo von Polenzo pakviestas į Pabėčius, kad prūsiškai pasakytų „aštrų pamokslą prieš stabmeldybę“, tiksliau, pasmerktų vyrus, dalyvavusius aukojant jautį ir kiaulę prie jūros Rantavoje. Kadangi 1525 Sembos valstiečių sukilimą ir jaučio aukojimą Rantavoje skiria nedidelis laiko tarpsnis, spėjama, kad pamokslą Pabėčiuose sakė tas pats kunigas Valentinas, kuris dalyvavo sukilime. Po Antrojo pasaulinio karo Laigyčių bažnyčia paversta sandėliu. 1983 jos stogas jau buvo kiauras, viduje – šiukšlynas. Po kelerių metų stogas visai sugriuvo; ėmė irti (ar buvo ardomos) sienos. 1991 lankydamas griūvančią bažnyčią Klaipėdos Vorusnės ansamblis jos viduje sugiedojo liuteronų giesmę. XX a. pabaigoje bažnyčia restauruota (ne visai tiksliai) ir pritaikyta vietos gyventojų pamaldoms. Per Laigyčių parapijos žemes teka Kuršių marių intakai Serytė ir Taktuva, prie jų įsikūrė stambūs ūkiai, dvarai ir palivarkai su derlingomis žemėmis, sodriomis ganyklomis, rūpestingai kultivuotomis dirvomis. Karvės vidutiniškai duodavo pieno iki 4000 litrų per metus. Plačiai žinotas Laigyčių dvaro žirgynas. Lietuvių gyventa jau prieš 1303 (Pravenyčiuose). Vietovardis liudija parapijos baltišką praeitį. Vieni vietovardžiai artimesni lietuviams, kaip Drazdai, Labalaukis, Šakalaukiai ir Šlepekiai, kiti – prūsams sembams, kaip Laigyčiai, Sitkaimiai, treti dvelkia baltiška senove, kaip Maryčiai, Paseryčiai, Pravenyčiai ir Taktuva. Jie gali siekti baltų kūrimosi prie Kuršių marių laikus, plg. indoeuropiečių *ser- „tekėti, sravėti“, baltų *prav-, indoeuropiečių *pron- „skubėti“ ir senovės indų tak-ti „skuba“.

L: Horn A. Ein Blick in die Vergangenheit Mehlaukens // Altpreussische Monatsschrift, XI, 1874, S. 351.

Jurgis Mališauskas

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Laigyčių parapijos gyvenvietės

Iliustracija: Restauruota Laigyčių bažnyčia, 2002

Iliustracija: Laigyčiai, 1980 / Iš Rimanto Matulio rinkinio