Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Davido kronika

Prūsijos kronika, Preussische Chronik, XVI a. mokslinės istoriografijos kūrėjo Luco Davido veikalas.

Davdo krònika, Prsijos krònika; Preussische Chronik. XVI a. II pusėje parašė Prūsijos mokslinės istoriografijos kūrėjas David Lucas (1503 Alenšteine, Varmėje–1583 Karaliaučiuje); 1532 magistro laipsniu baigė Leipcigo universitetą, Vokietijoje. Tarnavo Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui, kuriam rūpėjo pašalinti lenkų bei katalikų parašytų kronikų poveikį. Buvo Karaliaučiaus rūmų teismo narys. Per 40 metų archyvuose nagrinėjo Prūsijos istorijos dokumentus (surinko apie 2000 šaltinių). Remdamasis Simono Grunau Prūsijos kronika, parašė savąją, kurios rankraštis tebuvo paskelbtas XIX a. pradžioje. Nemažai medžiagos Davidas buvo surinkęs iš amžininkų – tai vertingiausia kronikos dalis. Vokiečių istoriografijoje vertinamas kaip sąžiningas istorikas, stengęsis kritiškai vertinti panaudotus šaltinius. Lietuvių gyvenamą kraštą Prūsijoje jis vienas pirmųjų vadina Mažąja Lietuva, taip ją skirdamas nuo Didžiosios Lietuvos. Davidas perpasakoja seno prūso prisiminimus apie 1520 ir 1531 Sembos žvejų kaime matytus kiaulės aukojimus; turtingesni prūsai dažniausiai aukodavę ožį, prašydami dievų sveikatos sau ir gyvuliams, neturtingieji ožio auką pakeisdavę poros paršelių, žąsų ar vištų auka, o 1/2 statinės gero alaus auką – tiktai 1/4 statinės. Davidas pakartoja Sūduvių knygelės pasakojimą apie prūsų vestuves, laidotuvių ir minėtuvių papročius. Trumpai aprašo prūsų šeimos santykius, derliaus nuėmimo ir pabaigtuvių šventes, gėrisi lietuvininkų vaišingumu, teisingumu ir bendruomeniškumu (neleidžiama elgetauti, o patekusieji vargan aprūpinami maistu ir gėrimais).

L: Lucas David. Preussische Chronik [Hrsg. von E. Hennig]. Bd. 1–7. Königsberg, 1812–15; [Hrsg. von D. F. Schütz] Bd. 8. Königsberg, 1817; Ivinskis Z. LE, IV, p. 381.

Angelė Vyšniauskaitė

Algirdas Matulevičius