Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustav Agathon Harnoch

Gustavas Agatonas Harnochas, XIX–XX a. Rytprūsių dvasininkas, pedagogas, istorikas.

Harnoch Gustav Agathon (Gustavas Agatonas Hárnochas) 1837 VIII 20Lipove (Lėciaus aps., Mozūrija) 1905 XI 8Tilžėje, Rytprūsių dvasininkas, pedagogas, istorikas. 1859 baigė Lėciaus gimnaziją, vėliau teologijos mokslus Karaliaučiaus universitete. Mokytojavo Osterodėje, nuo 1864 Nordenburgo gimnazijos rektorius. 1876–1883 kunigavo Osterodėje, 1883–1890 Mušakiuose, 1890–1896 Eckersberge. Vėliau apsigyveno Tilžėje. Parašė gausiais šaltiniais pagrįstą veikalą Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, 1890 [Rytų ir Vakarų Prūsijos provincijų evangelikų bažnyčių kronika ir statistika]. Yra duomenų ir apie parapijas, kuriose pamaldos vyko lietuvių kalba.

Vytautas Raudeliūnas