Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustas Ambrasaitis

August Ambrassat, XIX –XX a. Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas.

Ambrasáitis Augustas (August Ambrassat) 1863 VIII 16 Lazdynuose (Pilkalnio aps.) 1913 XI 23 Graudenze (Pavyslyje), Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas. 1883–1898 Įsruties, Marienburgo, Vėluvos ir kitų mokyklų mokytojas ir rektorius (vedėjas). Svarbiausiame veikale Die Provinz Ostpreussen, 1896 [Rytprūsių provincija; 21912, 31978] pateikė svarbių objektyvių faktų iš Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros ir buities. Kitos knygos: Bilder aus Wehlaus Vergangenheit, 1898 [Vėluvos, praeities vaizdai]; Heimatkunde der Provinz Westpreussen, 1906 [Vakarų Prūsijos provincijos kraštotyros darbai]. Daug Ambrasaičio kraštotyrinių ir pedagoginių raštų yra XIX a. pabaigos–XX a. pradžios vokiškoje periodikoje.

Juozas Tumelis

Iliustracija: Augusto Ambrasaičio knygos „Die Provinz Ostpreussen“ (1896) titulinis lapas