Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kuwertai

XVIII–XIX a. krašto veikėjų giminė.

Kuwertai, XVIII–XIX a. krašto veikėjų giminė. Kuwertai pirmi želdino Nidos apylinkes, laikė Nidos karčemą bei paštą, giminiavosi su dauguma Kuršių nerijos pašto stočių laikytojų. Paskutiniai nerijoje gimę Kuwertai: 1834 IV 20 Nidoje Anne Merie Rosette, 1849 IV 21 Juodkrantėje Otto Albertas Benjaminas. Rusnės apylinkėse įtakingos Kuwertų šakos nebeliko jau XIX a. viduryje. Giminės atstovų tebegyvena dabartinėje Vokietijoje (prof. dr. E. K. Kuwertas paskelbė Wilhelmo Ernsto Beerbohmo parengtą Jociškių dvaro kroniką). Kuwertai kilo iš Kuršo bajorų. XVII a. pabaigoje ar XVIII a. pradžioje jų protėvis, kamerjunkeris, lydėdamas iš Prūsijos į namus Kuršo hercogą užsuko į Jociškių dvarą, kur susipažino su šeimininko J. Hamburgerio seserimis. Vėliau sugrįžęs vieną jų vedė. Šeima apsigyveno Spitzhuto dvare prie Klaipėdos. Jie susilaukė 3 sūnų ir dukters. Kuwertų duktė ištekėjo už amtsvachmeisterio bei fišmeisterio Schulzo iš Gilijos.

Dar skaitykite: Johannas Gottfriedas Kuwertas, Dawidas Kuwertas, Friedrichas Casimiras Kuwertas, Benjaminas Georgas Kuwertas, Davidas Gottliebas Kuwertas, Theodoras Eduardas Kuwertas.

D. Elerto ir R. Adomavičiaus asmeniniai archyvai; Beerbohm W. Einige Nachrichten von Jacischken, dessen früheren Besitzern und deren Nachkommen. Grosskrotzenburg, 1978; Elertas D. E. W. Beerbohmo žvilgsnis į Kuršių neriją //Mokslas ir gyvenimas, 2000, nr. 3; Jakštas P. Senoji Rusnė // Rusnė, 1992; Kaunas D. Keturiskart sudegusio dvaro kronika // Metai, 1999, nr. 2; Strakauskaitė N. Kuršių nerija – Europos pašto kelias. Klaipėda, 2001.

Dainius Elertas

Iliustracija: Kuwertų kapai Nidos miškininkų kapinėse, 2003

Iliustracija: Užrašas ant Kuwertų paminklo Nidoje, 2003