Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Davidas Gottliebas Kuwertas

Davidas Gotlybas Kuvertas, Kuršo bajorų Kuwertų giminės atstovas, Friedricho Casimiro Kuwerto sūnus.

Kuwertas Davidas Gottliebas (Davidas Gotlybas Kuvertas) 1748 1827, Kuršo bajorų Kuwertų giminės atstovas, Friedricho Casimiro Kuwerto sūnus. Po tėvo mirties perėmė Nidos karčemą bei pašto stotį. Apie 1808 įsigijo smėlio pustomas apleistos Kuncų bažnyčios liekanas. Jas parsigabenęs į Nidą 1812 su sūnumi Georgu Davidu pastatė naujus užeigos namus bei gyvenamąjį namą. Nidoje pirmasis pradėjo smėlio užtūrų statymo ir kopų apželdinimo darbus. Kurį laiką mokėsi Karaliaučiaus universitete. Tėvas jį privertė anksti vesti. Šeima susilaukė 4 sūnų ir dukros. Palaidotas netoli senojo pašto kelio pasodintame miškelyje (XIX–XX a. pradžioje ten išaugo Nidos miškininkų kapinaitės). 1864 dėkingi nidiškiai ant jo kapo pastatė paminklėlį su dedikacija, skirta ir sūnui Georgui Davidui. Antrasis bei ketvirtasis jo sūnūs mokėsi Karaliaučiaus universitete (1828 jie minėti studentų sąrašuose). Vyriausiasis sūnus mirė 1828.

Dainius Elertas