Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Benjaminas Georgas Kuwertas

Benjaminas Georgas Kuvertas, Kuršo bajorų Kuwertų giminės atstovas, Friedricho Casimiro Kuwerto antrosios santuokos vaikas.

Kuwertas Benjaminas Georgas (Benjaminas Georgas Kuvertas) 1763, Nidoje ?, Kuršo bajorų Kuwertų giminės atstovas, Friedricho Casimiro Kuwerto antrosios santuokos vaikas. Jo išsilavinimu galėjo rūpintis tėvo pusbrolis Karvaičių kunigas Davidas Gottfriedas Zudnachovijus. 1784 jis tapo Kretingalės precentoriumi. Čia susipažino ir vedė antros eilės pusseserę iš motinos pusės, našlaitę superintendento Witticho dukrą. Šeima susilaukė labai daug palikuonių. 1786 VIII 7 paskirtas ir ordinuotas Karvaičių kunigu. Iki 1793 kunigavo smėlio pustomame kaime. Praradęs viltį paskutinis pajūrio parapijos kunigas persikėlė į Juodkrantės mokyklą. 1794 VI 28 pašventino nedidelę naujai suręstą Karvaičių bažnytėlę šalia Juodkrantės (1796 Kuwertui išvykus iš nerijos, ji pradėta vadinti Juodkrantės bažnyčia). 1796–1832 Kuwertas kunigavo Muldžiuose. Tėvu pasekė sūnus Adolfas Gustavas Eduardas. Jis 1822 lankė Lietuvių kalbos seminarą Karaliaučiaus universitete. 1829–1832 kunigavo Labguvoje, o 1832–1852 Juodkrantėje.

Dainius Elertas