Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrichas Casimiras Kuwertas

Frydrichas Kazimiras Kuvertas, Kuršo bajorų Kuwertų giminės atstovas, Jociškiuose užaugęs kamerjunkerio sūnus.

Kuwertas Friedrichas Casimiras (Frydrichas Kazimiras Kuvertas), Kuršo bajorų Kuwertų giminės atstovas, Jociškiuose užaugęs kamerjunkerio sūnus. Kuršių nerijos Kuwertų šakos pradininkas. 1745 mirus Senosios Pilkupos pašto stoties laikytojui Hamburgeriui (Jociškių dvarininko J. Hamburgerio pusbroliui), F. C. Kuwertas 1748 balandį perėmė ją. Netrukus, pritarus valdžiai, jis pašto stotį perkėlė į Nidą. 1737 pastatyta karčema tapo Kuwertų giminės lizdu. Nors buvo neraštingas, kieto būdo ir drąsus Kuwertas atkakliai gynė savo interesus. Per Septynerių metų karą pats kreipėsi į rusų kariuomenės vadovybę, prašė nebešaudyti briedžių. Jis vedė pasiturinčią našlaitę Ursulą Kuhr iš Šarkuvos, gavusią kraičio Lotmiškio karčemą. Jie susilaukė 3 dukterų ir sūnaus. Ištekinęs dukteris padidino šeimos įtaką visoje nerijoje. Po pirmosios žmonos mirties antrą kartą vedė našlę Mellin (gim. Bogwitt) iš Labguvos, susilaukė sūnaus. Vyriausioji duktė (1728–?) ištekėjo už Karvaičių smuklininko Reehse. Vėliau pardavę smuklę vyro pusbroliui Johannui Reehse (Martyno Liudviko Rėzos tėvui), įkūrė Juodkrantės pirmąją pašto stotį. Vidurinioji duktė (1729–1812) ištekėjo už superintendento Rosenbaumo, po šio mirties – už Juodkrantės pašto laikytojo Wiedemanno. Jauniausioji duktė tapo Rasytės pašto laikytojo Boehmo žmona. Ši šeima kurį laiką globojo našlaitį M. L. Rėzą. Wiedemannų ir Boehmų sūnūs t. p. buvo paštininkai.

Dainius Elertas