Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Okas

XX–XXI a. evangelikų liuteronų kunigas.

Õkas Jonas 1922 III 6Ridikiškėje (Tauragės aps.) 2011 VI 1Tauragėje, evangelikų liuteronų kunigas. 1958 pradėjo diakono tarnystę. 1963 I 12 iš Religijos reikalų tarybos įgaliotinio gavo Kulto tarnautojo pažymėjimą, leidusį aptarnauti Švėkšnos ir Sudargo parapijas. Nuo 1964 aptarnavo ir Šilalės parapiją, talkino kunigui Jonui Kalvanui. Studijavo teologiją prie Konsistorijos įkurtame Teologijos seminare. Ilgametis Tauragės diakonas. 1973 IV 8 įšventintas į kunigus diakonus Šilutėje (čia ėmė dirbti nuo 1972 po kunigo Miko Preikšaičio mirties), ten pat 1978 VIII 13 – į kunigus, apdovanojant tarnybiniu sidabriniu kryžiumi, nešiojamu ant krūtinės. Apie 10 metų buvo Šilutės kunigas; 5 metus aptarnavo Skirsnemunės ir kitas parapijas. Dažnai pavaduodavo vyskupą J. Kalvaną. 1970 vyriausiajame sinode išrinktas kandidatu į Konsistoriją (1975 III 15 posėdyje jos nariu), 1976 – jos nariu, 1983 – pirmininko pavaduotoju, 1990 – Prezidiumo nariu. Dalyvavo Europos bažnyčių tarptautinėse konferencijose Taline (1980), Maskvoje (1983).

L: Kunigui Jonui Okui80 metų // Lietuvos evangelikų kelias. 2002, nr. 1; nr. 2.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kunigas Jonas Okas, 2005