Mažosios Lietuvos
enciklopedija

konsulatai

konsulinė tarnyba, vienos valstybės įstaigos kitos valstybės teritorijoje konsuliniams santykiams palaikyti.

konsulãtai (konsulnė tarnýba) (lot. consulatus), vienos valstybės įstaigos kitos valstybės teritorijoje konsuliniams santykiams palaikyti. Konsulinė tarnyba XIX a. pradžioje tapo visuotiniu reiškiniu. Lietuvos Respublikos konsulatai užsienyje pradėti steigti 1919–1920. Konsulato funkcijas 1920–1923 Klaipėdoje atliko ir Lietuvos atstovybė Klaipėdos krašte. Mažojoje Lietuvoje nuo 1921 Lietuvos Respublika turėjo konsulatą Karaliaučiuje (vėliau Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Karaliaučiuje). Nuo 1924 veikė Lietuvos Respublikos konsulatas Tilžėje, nuo 1939 II 23 – Lietuvos generalinis konsulatas Klaipėdoje.

Sandra Grigaravičiūtė