Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kompozitoriai Klaipėdoje

1923–1939 Klaipėdos krašte gyvenę ir kūrę lietuvių kompozitoriai.

kompozitoriai Klaipėdoje. 1923–1939 Klaipėdos krašte įvairiu metu gyveno ir kūrė profesionalūs lietuvių kompozitoriai: Stasys Šimkus, Jeronimas Kačinskas, Juozas Karosas. Muzikos kūrinių, daugiausia chorinių dainų, tuomet parašė chorų dirigentai Juozas Bertulis, Juozas Gaubas, Antanas Ilčiukas, Alfonsas Mikulskis, pianistas Ignas Prielgauskas, Antanas Vaičiūnas. 1945–1954 Klaipėdoje muziką kūrė J. Karosas, choro dirigentas ir kompozitorius Klemensas Griauzdė. 1971 įsteigus Klaipėdoje Muzikos fakultetą (dabar Klaipėdos universiteto Menų fakultetas) gyventi į Klaipėdą atvyko keli kompozitoriai bei muzikologai. 1979 įsteigtas Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyrius; jo nariai (2001) ompozitoriai ir pedagogai: Jonas Domarkas, Jonas Paulikas, Alvidas Remesa, Remigijus Šileika, Natalija Mūdraja, Loreta Narvilaitė, Antanas A.Budriūnas, Zigmas Virkšas.

Daiva Kšanienė