Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Bertulis

XX a. kompozitorius, pedagogas, chorvedys.

Bertùlis Juozas (slapyvardis Dėdė Juozas; 1893 I 1Paaudruvėje (Joniškio aps.) 1969 IX 13Čikagoje, kompozitorius, pedagogas, chorvedys. 1924–1939 gyveno Klaipėdoje. 1929 baigė Klaipėdos muzikos mokyklos kompozicijos skyrių. Grojo kontrabosu šios mokyklos simfoniniame orkestre, mokinių nonete, vadovavo mokinių chorui. 1927–1928 dėstė muziką Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 1928–1939 Klaipėdos muzikos mokykloje, 1943 Klaipėdos vokiečių muzikos mokykloje. 1931–1933 vadovavo Klaipėdos pradžios mokyklų muzikos mokytojų kursams. 1934–1936 grojo Klaipėdos simfoniniame orkestre, prie Klaipėdos lietuvių gimnazijos buvo įsteigęs choreografinę studiją, vakarinius sporto kursus suaugusiems. 1944 pasitraukė į Vakarus, gyveno Münchene. 1950 emigravo į JAV. 1950–1959 gyveno Los Andžele, 1960–1969 Čikagoje. Mokytojavo, vadovavo chorams, vargoninkavo. Surinko apie 500 lietuvių liaudies dainų, sukūrė apie 270 kūrinių, parašė 6 muzikos vadovėlius, straipsnių periodikoje.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Juozas Bertulis, apie 1930 / Iš Danutės Petrauskaitės rinkinio