Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stasys Šimkus

XX a. lietuvių vargonininkas, dirigentas, kompozitorius, pedagogas.

Šikus Stasys 1887 II 4Motiškiuose (Seredžiaus vls.) 1943 X 15Kaune, vargonininkas, dirigentas, kompozitorius, pedagogas. 1906–1908 studijavo Varšuvos muzikos instituto vargonų klasėje, 1908–1914 – Sankt Peterburgo konservatorijoje vargonų ir kompozicijos klasėse, jas baigęs gavo laisvojo menininko diplomą. 1915–1920 dirbo JAV. 1921–1922 studijavo kompoziciją Leipcige ir Berlyne. 1922 apsigyveno Klaipėdoje, 1923 čia įsteigė privačią Klaipėdos muzikos mokyklą (nuo 1925 valstybinė). 1923–1930 buvo jos direktorius. 1924 įsteigė orkestro skyrių, subūrė pirmąjį lietuvių simfoninį orkestrą, kuris 1925 V 25 surengė pirmąjį koncertą Klaipėdoje. Su šiuo orkestru koncertavo ne tik Klaipėdos krašte, bet ir visoje Lietuvoje. Šioje mokykloje Šimkus parengė apie 70 žymių instrumentalistų ir muzikos pedagogų. Gyvendamas Klaipėdoje, prisidėjo prie žurnalo „Muzika“ leidimo (1925), parengė spaudai M. K. Čiurlionio kūrinius (išleisti 1925). Buvo vienas iš Lietuvos dainų švenčių vyriausiųjų dirigentų (1925 ir 1928). Nuo 1930 gyveno Kaune, 1931–1933 buvo Valstybinės operos teatro dirigentas. Surinko ir užašė apie 1200 liaudies dainų, sukūrė operą Kaimas prie dvaro, simfoninę poemą Nemunas (ją atliko Klaipėdoje, su mokyklos simfoniniu orkestru), 2 kantatas, variacijas fortepijonui Lietuvos siluetai. Šimkus parašė muziką giesmei „Lietuviais esame mes gimę“ – Mažosios Lietuvos neoficialiam himnui, kūrė dainas chorui, harmonizavo lietuvių liaudies dainas.

Daiva Kšanienė

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Stasys Šimkus / Iš Danutės Petrauskaitės rinkinio

Iliustracija: Stasys Šimkus su Klaipėdos muzikos mokyklos mokytojais ir moksleiviais, 1926 / Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo