Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Gaubas

XX a. lietuvių vargonininkas, chorvedys, kompozitorius, muzikos pedagogas.

Gaũbas Juozas 1879 VI 20Mickūnuose (Šiaulių aps.) 1962 VII 8Kalifornijoje (JAV), vargonininkas, chorvedys, kompozitorius, muzikos pedagogas. 1910 baigė Maskvos filharmonijos muzikos mokyklą, dirbo chormeisterio asistentu Maskvos Didžiajame teatre, meno skyriaus vedėju Vladikaukaze (Šiaurės Osetija). 1920 grįžo į Lietuvą, mokytojavo ir vargonininkavo Šiauliuose. 1926–1928 dirbo Klaipėdos muzikos mokykloje mokytoju ir orkestro dirigentu, vėliau mokytojavo Telšiuose, Plungėje, Kaune. 1933 buvo Klaipėdos pedagoginio instituto lektorius, skaitė paskaitas Klaipėdoje rengiamuose muzikos kursuose. Klaipėdą užėmus vokiečiams, su Pedagoginiu institutu persikėlė į Šiaulius, vėliau – į Vilnių, kur dirbo muzikos mokykloje mokytoju ir inspektoriumi. Parašė dainų, giesmių, mišių. 1937 išleido dainų rinkinį vaikams Mažųjų dainos. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1950 JAV vargonininkavo ir vadovavo chorams.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Juozas Gaubas / Iš Danutės Petrauskaitės rinkinio