Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kelių įrenginiai bei pastatai

keliai, perkėlos, tiltai, kelio ženklai, muitinės ir kita.

keli įrenginia bei pastata. Kelių įrenginiai bei pastatai krašte pradėti statyti XVIII–XIX a. tiesiant geresnius kelius: grantines (vieškelius) ir šašijas (plentus). Vietoj buvusių brastų ir perkėlų, medinių lieptų ir tiltų per upes ir upelius statyti mūriniai, betoniniai ir metaliniai tiltai. Pavojingesnėse kelių vietose įrengtos tvorelės su akmens, metalo ar betono stulpeliais, metaliniai aptvarai ir kita. Prie senųjų kelių statyti akmens stulpeliai, juose iškalti atstumai ir kiti įrašai – mylių ženklai. XVIII–XIX a. krašto svarbiausius kelius pradėta apželdinti – medžiai teikė pavėsį toli žygiuojantiems kariuomenės būriams ir pravažiuojantiems keleiviams. Kelių želdinimas krašte labai paplito – iki 1945 buvo apželdinti visi Mažosios Lietuvos keliai. Želdinti (dažniau greitai augančiais gluosniais) net lauko keliukai (pjaudami medžių šakas ūkininkai apsirūpindavo kuru). Drėgnose vietose pakelėse sodinti uosiai, sausinę dirvas. Kai kur (pvz., prie Smalininkų) pakelėse sodinta ąžuolų eilės, kitur beržai ir kita. Prie svarbesnių plentų (pvz., Klaipėda–Tilžė) vienodais atstumais statytos kelių prižiūrėtojų sodybos su standartiniais raudonplyčiais pastatais. Krašto pasienyje pakelėse statytos muitinės, pasieniečių ir kiti pastatai. Prie svarbiausių kelių, kryžkelių statyti gausūs užeigos namai, karčemos. Dalis kelių įrenginių bei pastatų nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais (buvo susprogdinti svarbiausi tiltai ir kita). Senųjų kelių įrenginiai bei pastatai ypač nukentėjo sovietmečiu: dalis kelių apleista ar visai likviduota, išgrobstyti senieji kelių aptvarai, mylių ženklai ir kita, nugriauta dauguma pakelės statinių ir kita, ardyti senieji grindiniai. Intensyvėjant transportui keliai plėsti perdarant ar ardant senuosius jų įrenginius. Tradiciniai kelių įrenginiai bei pastatai išliko kai kur nuošalesnėse vietose.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Unguros tiltas ties Darkiemiu, XX a. pradžia / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Tiltelis – vandens pralaida pamaryje, 2002