Mažosios Lietuvos
enciklopedija

tiltai

svarbiausi Karaliaučiaus tiltai.

tltai, statiniai, jungiantys kelią per upę, kanalą, tarpeklį ar kitą panašią kliūtį. Karaliaučiaus seniausių tiltų tiksli pastatymo data nežinoma. Senais laikyti tiltai per Prieglių: Žaliasis ir Krautuvininkų – iš abiejų galų turėjo užveriamus vartus, jie buvo apstatyti krautuvėlėmis, pakeliami (kad netrukdytų plaukioti laivams). Prekybos kelyje nuo Senamiesčio per Knypavą į Notangą stovėjo Kalvių ir Kötelio tiltai. Jie t. p. buvo uždaromi vartais. Pirmasis stovėjo ant Šmidto kalvos, kur gyveno kalviai, todėl pavadintas Kalvių tiltu, antrojo būta prie vietos, kur mėsininkai skerdę gyvulius, todėl pavadintas Köttelhof. Köttelhofo tiltas pastatytas 1377, Šmidto kalvos – 1379. Senamiestyje, prie medžio sandėlių, buvo tiltas per Senąjį Prieglių (Medinis tiltas); vedė nuo miesto vartų, Medinio bokšto per Münchenhofo kiemą, kaip ir vėlyvesnis medinis tiltas. Prekiautojai stengėsi aplenkti Knypavą, todėl per Priegliaus upės alkūnę pastatytas naujas tiltas. 1455 didysis magistras paskelbė privilegiją tilto statybai. 1508 pastatytas Aukštasis tiltas – pirmasis tiltas už miesto. Tilto savininkas privalėjo jį saugoti ir neuždarinėti. Kai Knypavos gyventojai pastebėjo, kad juos aplenkė naujas prekybos kelias, nusprendė statyti tiltą. 1542 pastatytas Medaus tiltas. XVI a. viduryje Karaliaučiuje buvo 7 tiltai per Prieglių, 1613 – 4 tiltai; 3 jų skirti važiuoti iš Senamiesčio pro Lastadiją ir Steindamą, ketvirtasis ėjo per Zuggrabenno priemiestį. Be svarbiausių tiltų per Prieglių, Karaliaučiuje būta daug tiltų per upelius ir gynybinius griovius, skirtų pėstiesiems ar važiuotiems. Pirmasis pastatytas viduramžiais, antrasis – 1630, o trečiasis – Tvirtovės tiltas – 1842–1864. Per Prieglių senais laikais buvo pėsčiųjų tiltas. Katedros tiltas pastatytas kunigams, gyvenusiems senosios katedros kvartale. Pastačius Kalvių tiltą ir įrengus Katedros kunigų kuriją šalia naujosios katedros, senasis tiltas kaip nereikalingas nugriautas. Garsūs Karaliaučiaus pėsčiųjų ir pilies tiltai pastatyti 1753, bet po Septynerių metų karo (1756–1763) atnaujinti. XIX a. atsiradus naujoms susisiekimo priemonėms teko Karaliaučiaus tiltus perstatyti. Atsiradus geležinkeliui prireikė naujų tiltų – geležinkelio tiltus reikėjo tiesti per gatves. Dviaukštis traukinių tiltas po Žaliuoju tiltu geležinkeliu sujungė rytinę ir šiaurinę Piliavą. Atsiradus elektriniam tramvajui ir padaugėjus transporto priemonių, senuosius tiltus reikėjo atnaujinti. Mediniai tiltai buvo sutvirtinti plieninėmis konstrukcijomis. 1905 pastatytas tramvajaus tiltas per Prieglių, vadintas Kaizerio tiltu. Pirmojo pasaulinio karo metais Priegliaus tiltai sutvirtinti, pastatytas 1 didelis traukinių tiltas. Skiepuose per Gilijos upę 1883–1885 pastatytas geležinis tiltas.

Dar skaitykite Tilžės tiltai.

L: Königsberger Bürgerbrief. 1993; Die Elchniederung, Nr. 21, 1995.

Iliustracija: Karaliaučiaus Žaliasis tiltas, XIX a. vidurys / Iš MLEA

Iliustracija: Karaliaučiaus Pilies tiltas, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Karaliaučiaus Krautuvininkų tiltas, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Siaurojo geležinkelio tiltas per Giliją, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Klaipėdos Biržos tiltas, iki 1944 / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)