Mažosios Lietuvos
enciklopedija

grantinė

žvyrkelis, vieškelis.

grantnė, žvyrkelis, vieškelis (iš vok. Grand – stambus, rupus žvyras). Grentine vadinti geriau įrengti keliai – geresni už laukų keliukus, prastesni už plentus (šašijas, šasijas). Grantininkai prižiūrėdavo grentinių būklę.