Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Katyčių parapinė mokykla

1580–1939 Katyčiuose veikusi mokykla.

Katýčių parãpinė mokyklà pradėjo veikti apie 1580. Pirmieji precentoriai Paulius Darius, Zacharius Darius, G. Teichleberis greičiausiai buvo tokie pat kaimo amatininkai kaip ir žemininkų mokyklų šulmistrai. Nuo 1662 mokykloje dirbo jau teologinį išsilavinimą įgijęs Gasparius Fridericus bei kiti tokį išsilavinimą turėję precentoriai. Išskirtini Kristijonas Lovynas (prieš 1704), Jonas Ertelis (prieš 1808). XIX a. II pusės, supasaulietinus parapinių mokyklų mokymo turinį, jose dirbti siųsti ir mokytojų seminarijas baigusieji. 1910 Katyčių parapinė mokykla įsikūrė naujame pastate (išlikęs iki šių dienų, remontuotas 1959). Nuo 1923 mokykla veikė jau turėdama valstybinės mokyklos statusą. 1929 mokėsi 121 moksleivis, iš jų – 37 lietuviai, 84 vokiečiai. Dėstomoji kalba – vokiečių. Tuo metu mokyklai vadovavęs Heinas mokėjo lietuvių kalbą. 1936 mokyklą lankė 115 vaikų, iš jų 106 buvo evangelikų liuteronų, 9 – katalikų tikėjimo. Katyčiuose veikė dar ir lietuvių privati mokykla, nuo 1935 įsikūrusi naujame atskirame pastate. Ją 1937 lankė 37, 1938 – 43 moksleiviai (iš jų 32 buvo gimę Klaipėdos krašte, 10 – Didžiojoje Lietuvoje). 1939 kraštą okupavus hitlerininkams, lietuviška mokykla buvo uždaryta.

Albertas Juška