Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Katyčių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Katyčiuose ir jo bendruomenė.

Katýčių parãpija. Pamaldos laikiname pastate pradėtos laikyti 1568. Pirmasis kunigas – kepurninkas Thomas Sit. Valdovas Georgas Friedrichas 1572 XII 6 Tilžėje lietuviškame rašte skundėsi, kad Katyčių bažnyčia žmonių retai lankoma. Pirma kukli fachverkinė bažnyčia suręsta prieš 1574. Nauji iš lauko akmenų ir plytų, bet mediniu bokštu maldos namai pastatyti 1734, pašventinti 1734 birželį. Viduje palei sienas įrengti talpūs kūrai (chorai) su vieta vargonams (sumontuoti 1756), priešingame bokštui gale – klasikinių formų altorius. 1894 maldos namai dar kartą pertvarkyti. Tada jie įgijo „griežto stačiakampio“ formą: ilgis 25 m, plotis 12 m. Iki 1681 lietuviškos ir vokiškos pamaldos laikytos kas sekmadienį pakaitomis, vėliau – abejos kiekvieną sekmadienį. Pirmiau vokiečių kalba, nors lietuvių parapijiečių buvo žymiai gausiau: 1878 ir 1902 – 4000 iš 6000. XX a. pradžioje bendruomenė kiek sumažėjo: 1926 užrašyta 5400, 1936 – 4893 žmonės. Parapijoje dirbo lietuvių raštijos darbuotojai: 1674–1710 Johannas Caesaris (Vaclovas Biržiška manė jo tikrąją pavardę buvus Karalius), 1723–1728 Johannas Behrendtas, 1915–1919 Vilius Gaigalaitis. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia nedaug nukentėjo, tad sakytojai Mikas Krėnertas, Augustas Timpa pradėjo laikyti pamaldas. Nors bendruomenė 1948 V 14 buvo oficialiai įregistruota, netrukus bažnyčią sovietų valdžia atėmė, įrengė kultūros namus. Grąžinta 1958, ją aptarnavo Jonas Armonaitis. Pirmosios pamaldos po bažnyčios remonto įvyko 1958 III 23. Vėliau bažnyčia vėl apleista. Parapija atkurta 1991, joje apie 150 žmonių. Nuo 1991 aptarnauja kunigas Darius Petkūnas.

Albertas Juška

Iliustracija: Katyčių gyventojų vestuvės, XX a. pradžia / Iš Šilutės muziejaus fondų

Iliustracija: Už išeivijos ir LR valstybės lėšas atstatyta Katyčių bažnyčia, 1999