Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Behrendt

Johanas Bėrentas, XVIII a. protestantų kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas.

Behrendt Johann (Johanas Brentas) 1691 X 28Dumnavoje (Friedlando aps.) 1749 X 1Kaukėnuose (Pakalnės aps.), protestantų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Nuo 1711 studijavo Karaliaučiaus universitete, 1720–1723 precentoriavo Enciūnuose. Ordinuotas kunigu, 1723–1728 pamaldas laikė Katyčiuose ir 1728–1749 Kaukėnuose. Rašė lietuviškas giesmes. Dvi Behrendto sueiliuotos giesmės įdėtos į Giesmyną (1732) ir dvi – į surinkimininkų rinkinėlį Kelios nuobažnos giesmės lietuvininkams ant dūšios išganymo <...> (1736). Šiame Behrendto-Glaserio rinkinyje buvo 80 giesmių, pakartotiniuose 1738, 1740, 1750 leidimuose – 128 giesmės.

Albertas Juška