Mažosios Lietuvos
enciklopedija

katekizmai prūsų kalba

XVI a. į prūsų kalbą išversti ir Karaliaučiuje išleisti katekizmai.

katekzmai prsų kalbà. Katekizmai prūsų kalba pradėti leisti Prūsijoje plintant reformacijai. 1545 Karaliaučiuje, Hanso Weinreicho spaustuvėje, išleistas pirmasis (16 p., apie 197 egz.) ir antrasis katekizmai prūsų kalba (192 egz.). Tai 12 mažosios oktavos puslapiuose švabacho šriftu išspausdinti 5 pagrindiniai poteriai vokiečių ir prūsų kalbomis, vokiškos pratarmės. 1561 Karaliaučiuje, Johanno Daubmanno spaustuvėje, išleistas trečiasis katekizmas prūsų kalba (134 p., tiražas nežinomas). Tai 72 mažosios oktavos puslapiuose švabacho šriftu išspausdintas Martyno Liuterio Mažasis katekizmas vokiečių ir prūsų kalbomis su 36 puslapių priedu – jungtuvių ir krikšto vokišku ir prūsišku apeigynu. Įvadą sudaro Prūsijos kunigaikščio Albrechto prakalba vokiečių kalba, titulinis puslapis vokiečių ir prūsų kalbomis, vertėjo kunigo Abelio Vilio vokiška dedikacija kunigaikščiui Albrechtui bei vokiškas pamokymas skaityti. Visi 3 katekizmai prūsų kalba turi 60,5 puslapių prūsiško teksto. Katekizmas prūsų kalba atspindi Sembos įvairias šnektas (dar prūsų kalbos ypatybės). Pirmojo ir antrojo katekizmo tekstai parengti iš įvairių rankraštinių poterių, pasklidusių po Sembos bažnyčias, laikantis M. Liuterio Mažojo katekizmo. Antrasis katekizmas pavadintas pataisytu, nes buvo ištaisytos kai kurios kalbos ir teologinės klaidos. Žinomi pirmojo katekizmo prūsų kalba šeši egzemplioriai (Vilniaus universitete, M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje, Berlyne, Torūnėje, iki karo – Karaliaučiuje ir Dancige), antrojo katekizmo 9 egzemplioriai (Berlyne, Rostocke, Wroclawe, anksčiau Peterburge, Karaliaučiaus universitete ir miesto bibliotekoje, Karaliaučiaus valstybės archyve, Dancige, Vernigerodėje). Žinomi trečiojo katekizmo prūsų kalba du variantai: pirminis „T“ bei antrinis „D“. Trečiojo katekizmas prūsų kalba egzempliorių žinoma nedaug: dingęs privačios Brauno bibliotekos visas egzempliorius, per karą dingęs Karaliaučiaus universiteto bibliotekos visas egzempliorius, per karą dingęs Karaliaučiaus valstybės archyvo defektuotas egzempliorius, „T“ egzempliorius Tübingene bei defektuotas „D“ egzempliorius Dresdene. Trečiąjį katekizmą prūsų kalba parengė Pabėtų klebonas Abelis Vilis – per 7 metus išvertė iš vokiečių į prūsų kalbą 1543 M. Liuterio Mažąjį katekizmą. Jam padėjo prūsas baudžiauninkas Paulius Mėgotas. Trečiasis katekizmas prūsų kalba skiriasi nuo pirmojo ir antrojo savo apimtimi ir kokybe: čia sužymėtas balsių ilgumas (prūsų kalbos paminklai).

Letas Palmaitis

Iliustracija: Prūsų katekizmas, 1545

Iliustracija: „Prūsų katekizmo“ III laida, 1561(65?)