Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Abelis Vilis

Abel Will, Wild, XVI a. evangelikų liuteronų dvasininkas, prūsų raštijos veikėjas.

Vlis Abelis (Abel Will, Wild) apie 1515Pabėtuose (Karaliaučiaus aps.) apie 1575Karaliaučiuje, evangelikų liuteronų dvasininkas, prūsų raštijos veikėjas. Kilęs iš giminės, kuri nuo XVI a. pradžios gyveno Pabėtuose netoli Sūduvių kampo. Ten kunigavo nuo 1542. 1544–1545 buvo įsimatrikuliavęs Karaliaučiaus universitete kaip Abel Wild Regiomontanus. 1554 kaip osiandrininkas kalintas. Nuo 1554 Prūsijos kunigaikščio Albrechto rūmų pamokslininko J. Funko rekomenduojamas vertė į prūsų kalbą Martyno Liuterio katekizmą. Apie 1561, padedamas prūso Pauliaus Mėgoto, baigė vertimą, kuris J. Daubmano spaustuvėje išspausdintas kaip Enchiridion. Der kleine Catechismus Doctor Martin Luthers, Teutsch und Prussisch [Enchiridionas. Dr. M. Liuterio mažasis katekizmas vokiškai ir prūsiškai]. Kunigaikščio Albrechto pratarmėje paskelbtas siekis ugdyti prūsų kunigus ir apsišvietusius žmones iš laisvųjų prūsų. 1568 V 18 Sembos vyskupo Joachimo Mörlino vizitacijos akte pažymėta, kad A. Vilis kaip osiandrininkų šalininkas savo klebono pareigas netvarkingai atlikdavęs. Vyskupas jo nepašalino, nes A. Vilis pažadėjęs pasitaisyti. Apie 1575 A. Vilis apako ir nebegalėjo eiti klebono pareigų. Jis gavo leidimą apsigyventi Karaliaučiaus Lyvenikės ligoninėje, kur netrukus mirė. A. Vilis žinomas kaip pirmasis krašto neregys, dirbęs intelektualinį darbą.

L: Forstreuter K. Wirkungen des Preussenlandes. Berlin, 1981; Prūsų kalbos paminklai. V., 1966; Lukšaitė I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis. V., 1999; Toločka V. Abelis Vilis – prūsų raštijos pradininkas // Mūsų žodis. 2005, nr. 4; Biržiška V. Aleksandrynas, t. 1. Čikaga, 1960, V., 1990.

Iliustracija: „Abelis Vilis“, mišri technika, 1975