Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paulius Mėgotas

Paul Megott, XVI a. bažnyčios vertėjas, prūsas.

Mgotas Paulius, Povilas (Paul Megott)apie 1530 po 1595, Pabėtų (Semboje, netoli Sūduvių kampo) bažnyčios vertėjas, prūsas. 50 metų gyveno Bigyčiuose. Vadino save laisvu valstiečiu. Padėjo klebonui Abeliui Viliui (vokiečiui ar suvokietėjusiam prūsui), silpnai mokėjusiam vietos prūsų tarmę, išversti į prūsų kalbą Martino Liuterio Enchiridioną (Mažąjį katekizmą, 1561). A. Vilis 1554 VII 26 laiške bičiuliui J. Funkui skundėsi, kad vietinis amtmonas Georgas von Eichichtas taip lažu apsunkinęs Mėgotą, jog šis neturįs laiko padėti jam versti katekizmą, be šio gimtąją kalbą mokančio pagalbininko A. Vilis negalįs baigti darbo. 1595 Mėgotas laiške Prūsijos kunigaikščiui prašė ūkelio senatvėje su žmona prisiglausti už tarnavimą Evangelikų Liuteronų Bažnyčiai kaip prūsų, lietuvių, kuršių (latvių-kuršių kalbų mišinio?) kalbų vertėjas.

L: Gerullis G. Ein Bittgesuch von Abel Wills Tolken // Filologu bicdribasraksti. T. 8. Rīga, 1928, p. 50–53; Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. T. 2. V., 1981, p. 242–249; Lukšaitė I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. V., 1999, p. 240, 242.

Ingė Lukšaitė

Zigmas Zinkevičius