Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daubmanno spaustuvė

Johanno Daubmanno spaustuvė, XVI a. veikusi Karaliaučiuje.

Daũbmanno spaustùvė veikė 1553(?)–1577(?) Karaliaučiuje. Savininkas Johannas Daubmannas (Taubmann), po jo mirties nuo 1573 – sūnus Bonifacas, vadovas Georgas Francke. Spaustuvininką iš Nürnbergo pakvietė Prūsijos kunigaikštis Albrechtas. Daubmanno spaustuvė išspausdino apie 240 veikalų, tarp jų M. Mažvydo 3 knygas lietuvių kalba: Forma krikštymo (1559) ir Giesmes krikščioniškas (I dalis 1566, 1–2 dalys 1570). Daubmanno spaustuvei priskiriami trys neišlikę smulkieji lietuviški spaudiniai: du maldynėliai (1572, 1574) ir vyskupo kreipimasis (1572). Savo staklėmis Daubmannas išspausdino beveik 500 puslapių lietuviško teksto – penkiskart daugiau nei jo pirmtakas Hansas Weinreichas. Daubmannas išspausdino Abelio Vilio parengtą III prūsų katekizmą (1561), medicinos vadovą (1555) ir Prūsijos istoriją (1566). J. Daubmannas buvo pirmasis Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, gavęs užsakymų iš gretimų Baltijos šalių. Jis 1565 išspausdino Rygos kalendorių. Spaustuvė plačiai prekiavo savo leidiniais. Spaustuvininkas su knygų kroviniu 1557 lankėsi Vilniuje. Leipcigo prekybininkams su kitais leidiniais pristatė 1561 prūsų katekizmą. Daubmanno spaustuvę perėmė įkūrėjo žentas Georgas Osterbergeris.

Domas Kaunas