Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Povilas

XIX a. ūkininkas, klimkiškis sakytojas.

Póvilas Jurgis Rusnėje XIX a. pabaigojeAlksniuose (Klaipėdos aps.), ūkininkas, klimkiškis sakytojas. Gyveno Alksniuose. Keliaudavo po Klaipėdos kraštą ir Pietnemunę (iki Įsruties). Buvo iškalbingas. 1870–1877 prekiavo knygomis. 1872 platino lietuviškas knygas. Kartu su Mikeliu Kybelka ir Mikeliu Trupaičiu organizavo išleidimą, rinko prenumeratą ir platino Dovydo Ploniaus sudarytą evangeliškų pamokslų rinkinį Mišių knygos (1872). 1864 visi jie t. p. organizavo išleidimą, rinko prenumeratą ir platino vokiečių rašytojų religinių kūrinių vertimus, F. Kuršaičio redaguotą Naujojo Testamento (1865) leidimą, įvairius laikraščius. 1924 XI 15 Klaipėdoje sudarytų Ewangeliško Lietuwininkų Senojo Surinkimo draugijos įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje Povilas paminėtas kartu su kitais nusipelniusiais 62 mirusiais sakytojais.

L: Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Sutaisė kunigas Dr. W.Gaigalaitis. Priekulėje, 1904 (1905), p. 38; Pėteraitis A. Surinkimai Prūsų Lietuvoj. Vokietija, [1952], p. 21; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992, p. 12–13; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 453, 462.

Algirdas Žemaitaitis