Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovydas Plonius

XIX a. sakytojas, ūkininkas.

Plõnius Dovydas XVIII a. pabaigojeAlkalnyje (Pakalnės aps.) prieš 1858, sakytojas, ūkininkas. Iš vokiečių kalbos išvertė ir sudarė surinkiminės pakraipos pamokslų rinkinį Mišių knygos (3 dalių rinkinys iš teologijos Johanno Arndto, A. Franckės, Martyno Liuterio ir kitų pamokslų). Išėjo 1826; jos pratarmėje pasakota apie knygos atsiradimo aplinkybes (…viens laukininks, žagrę padėjęs, plunksną nutvėrę ir tą didelę budavonę [veikalą] išbudavojo…). Plonius siekė stiprinti ne tik tikėjimo pagrindus, bet ir dorovę. Rinkinys pakartotinai išleistas 1841, 1842, 1858, 1872, 1878, 1884, 1890, 1895, 1900, 1906, 1912–1913.

L: Gineitis L. Prūsiškasis patriotizmas ir lietuvių literatūra. V., 1995; Juška A. Mažosios Lietuvos bažnyčios XVI–XX amžiuje. Klaipėda, 1997, p. 168; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 267, 308–309; Zinkevičius Z. Lietuvių kalba XVIII–XIX. V.,1990, p. 288.

Iliustracija: Dovydo Ploniaus sudaryto pamokslų rinkinio „Mišių knygos“ antraštinis lapas, 1890