Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Keraitis

Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėjas.

Keráitis Jurgis, Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėjas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Šilutės lietuvių giedotojų jaunimo draugijos Daina veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas 1922 XII 19 išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Šilutės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo visuotiniame Šilutės seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, kurioje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis