Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Šimoliūnas

statybos inžinierius, XX a. visuomenės ir valstybės veikėjas.

Šimolinas Jonas 1878 V 21Jusėnuose (Panevėžio aps.) 1965 II 11Racine (JAV), statybos inžinierius, visuomenės ir valstybės veikėjas. 1909 baigė Rygos politechnikos institutą. 1920 Šimoliūnas pirmininkavo Lietuvos komisijai, siųstai į Klaipėdą tartis su laikinąja Klaipėdos krašto valdžia ir Santarvės atstovu Dominique Odry, vėliau Gabrielis Jeanas Petisne dėl vandens kelių, pašto, telefono ir telegrafo tarp Klaipėdos ir Kauno sutarties sudarymo. 1924 paskirtas pirmininku specialios komisijos, kuri nustatė Nemuno ruožo vandens kelių Smalininkai–Kuršių marios, Kuršių mariose ir Klaipėdos uoste turtą. Ši informacija turėjo būti pateikta Tautų Sąjungos finansų komisijai dėl reparacijų. 1924–1936 LR Susisiekimo ministerijos vyriausiasis inspektorius, kartu ir Klaipėdos uosto valdybos viršininkas (iki 1933), 1925–1930 – ir Šventosios uosto statybos viršininkas. Vadovavo uosto statybos ir tobulinimo darbams. J. Šimoliūnui vadovaujant Klaipėdoje pastatytas Žiemos uostas su unikalios konstrukcijos (kesoninėmis) krantinėmis ir Keleivinių laivų (Prūsijos) prieplauka (nuo 1945 ji nenaudota). Tai buvo reikšmingiausios pajūrio statybos Lietuvos valdymo metais. 1938 J. Šimoliūnas vadovavo Danės uosto (upės žiočių) pagilinimui (iki 7 m gylio), taip pat Nidos, Preilos žvejų uostelių statyboms. 1934 buvo Jūros dienos vykdomojo komiteto pirmininkas. Paskelbė straipsnių (žurnale Technika) apie Šventosios ir Klaipėdos uostus. Antrojo pasaulinio karo metais išleido veikalą Statyba (4 tomai), knygą apie pagrindines pajūrio geologines sąlygas statyboms Klaipėdos uostas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1950 atvyko į JAV, apsigyveno Racine. Apdovanotas Ldk Gedimino III laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinais (1936).

L: JAV lietuviai. t. 2. V., 2002; MLFA.

Kostas Frankas

MLEA

Iliustracija: Jonas Šimoliūnas / Iš knygos „JAV lietuviai“, 2002

Iliustracija: Kazimieras Gabrėnas ir Jonas Šimoliūnas laive prie Klaipėdos jūros uosto vartų, apie 1933 / Iš Birutės Gabrėnaitės-Šipylienės šeimos albumo