Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dominique Joseph Odry

XIX–XX a. Prancūzijos karinis veikėjas.

Odry Dominique Joseph 1865 po 1939, Prancūzijos karinis veikėjas. Generolas. 1920 sausį paskirtas Santarvės karinės misijos viršininku Klaipėdoje. Pagal Versalio taikos sutarties 99 straipsnį, jam pavestas Klaipėdos krašto administravimas. Į Klaipėdą Odry atvyko 1920 II 15 su Alpių šaulių batalionu. 1920 II 17 jis sudarė Klaipėdos krašto Direktoriją iš 6 narių ir jai pavedė krašto valdymą; sau pasiliko buvusio Prūsijos oberprezidento teises ir pareigas. 1920 II 7 techniškuoju Odry tarėju paskirtas Gabrielis Jeanas Petisne, kuriam Klaipėdoje suteiktos ir civilinio krašto komisaro pareigos (nuo 1920 VI 7 jis perėmė iš Odry ir oberprezidento pareigas). 1921 V 1 Santarvės karinės misijos personalas atleistas, Odry grįžo į Prancūziją.

LE

MLFA

Iliustracija: Prancūzų karinės įgulos karininkai su generolu D. J. Odry Klaipėdoje, 1920 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų

Iliustracija: Prancūzų karinės įgulos generolas D. Odry su savo šeima Klaipėdoje, apie 1920 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų