Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gabriel Jean Petisne

Prancūzijos administracijos darbuotojas, Klaipėdos krašto prefektas.

Petisné Gabriel Jean 1881 1932, Prancūzijos administracijos darbuotojas. Nuo 1920 VI 8 Klaipėdos krašto prefektas. 1921 V 1–1923 I 15 Santarvės valstybių jame atstovas, vyriausiasis komisaras. Palaikė ir propagavo Klaipėdos krašto savarankiškumo – Freistaato (Laisvosios Klaipėdos valstybės) idėją. 1920 X 4 suformavo provokišką 20 asmenų Valstybės Tarybą, vengė artimesnių ekonominių, kultūrinių ryšių su Lietuva, pataikavo vietos vokiečiams. Paskelbė keliolika krašto ūkį, socialinį gyvenimą reglamentavusių įstatymų, tarp jų 3 lietuvių kalbą gynusius įsakus: Paskelbimą kas link tėvų pareiškimo dėl dalyvavimo lietuviškame pamoksle liaudies mokyklose (1922 III 22), Kalbų paliepimą Nr. A517 (1922 VIII 10) ir Paliepimą Nr. A558 (1922 IX 12). Po Klaipėdos krašto sukilimo 1923 II 19 su evakuojamu prancūzų kariuomenės batalionu išvyko iš Klaipėdos.

Albertas Juška

Iliustracija: Gabrielis Jeanas Petisnė su šeima Kuršių nerijoje, 1922 / Iš Mažosios Lietuνos istorijos muziejaus fondų