Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Palionis

lietuvių kalbininkas, bendrinės rašomosios kalbos istorijos tyrėjas.

Paliónis Jonas 1924 VI 20Mišiškėse (Nemajūnų vls., Alytaus aps.) 2021 XII 14Vilnius, kalbininkas, bendrinės rašomosios kalbos istorijos tyrėjas. Filologijos mokslų habilituotas daktaras (1968). 1941 baigęs Prienų gimnaziją, studijavo lituanistiką Vilniaus universitete. 1951–1993 Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius (1970), 1953–1959 Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 1957–1961 ir 1970–1973 Istorijos ir Filologijos fakulteto dekanas. Monografijose Lietuvių literatūrinė kalba XVIXVII a. (1967), Lietuvių literatūrinės kalbos istorija (1975), Lietuvių rašomosios kalbos istorija (1995) ir daugybėje straipsnių ištyrė bei aprašė Mažosios Lietuvos autorių kalbą. Kartu su Tamara Buchiene-Meiksinaite tyrė Danieliaus Kleino gramatikas, jų santykį su Kristupo Sapūno–Teofilio Gotlibo Šulco gramatikomis. Su Julija Žukauskaite sudarė Jono Bretkūno Rinktinius raštus (1983).

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 2, V., 1982, p. 57–60; Sabaliauskas A. Profesorius Jonas Palionis – jubiliatas // Gimtoji kalba. 1994, nr. 6.

Zigmas Zinkevičius