Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tamara Buchienė-Meiksinaitė

XX a. kalbininkė.

Buchenė-Meiksináitė Tamara 1923 VII 8Vitebske (Baltarusija) 1970 II 7Haifoje (Izraelis), kalbininkė. Filologijos mokslų habil. dr. (1961). 1941 baigė gimnaziją Kaune. 1942–1948 Gorkyje, Leningrade studijavo germanistiką. 1953–1956 buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslinė bendradarbė; nuo tada studijavo lituanistiką. 1957–1967 dirbo Varšuvos universitete, kur dėstė ir lietuvių kalbą. Čia apgynė habilitacinį darbą Die Akzentuierung des Christian Donelaitis [Kristijono Donelaičio kirčiavimas], kuris 1961 išleistas atskira knyga. 1968–1969 skaitė lituanistikos paskaitas Paryžiaus ir Čikagos universitetuose. Buchienė‑Meiksinaitė tyrinėjo lietuvių kalbos istorijos, istorinės akcentologijos, sintaksės ir fonologijos problemas. Ypač domėjosi Mažosios Lietuvos raštų kalba, paskelbė straipsnių apie Danieliaus Kleino gramatikos šaltinius, nosinių balsių nykimą prūsiškoje lietuvių rašomosios kalbos atšakoje, apie prijungiamąsias konstrukcijas K. Donelaičio raštuose. Elektrografiniu būdu 1974 Haifoje išleista jos knyga Lithuanian Phonology in Christian Donelaitis [Kristijono Donelaičio fonologija], kurios pabaigoje pridėta Buchienės-Meiksinaitės darbų bibliografija.

L: Palionis J., Zinkevičius Z. Tamara Buchienė // Baltistica. T, VI(2). V., 1970; Smoczyński W. Tamara Buch. // Slavia. T. 1, 1971; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 2. V., 1982.

Jonas Palionis

Iliustracija: Tamara Buchienė