Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Teofilis Gotlibas Šulcas

Theophylus Gottlieb Schultz, XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Šùlcas Teofilis Gotlibas (Theophylus Gottlieb Schultz) 1629Vėluvoje 1673Katniavoje, lietuvių raštijos darbuotojas. Nuo 1644 studijavo Karaliaučiaus universitete. Jį baigęs dirbo evangelikų liuteronų kunigo adjunktu Nybudžiuose, kunigu Išdaguose (1650–1662) ir Katniavoje (nuo 1662). Buvo geras lietuvių kalbos žinovas. Parengė spaudai ir 1673 savo vardu išleido Kristupo Sapūno Lietuvių kalbos gramatikos metmenis Compendium Grammaticae Lithvanicae (faksimilinis leidimas 1997). Pratarmėje T. G. Šulcas nurodė, kad tai K. Sapūno, pagarbiai vadinto mokytoju, darbas. Manoma, kad T. G. Šulcas keitė K. Sapūno rankraštį, nes antraštiniame lape nurodė savo pavardę. T. G. Šulcui pavesta išversti Bibliją ir kitas religines knygas į lietuvių kalbą pagal gryniausią tarmę ir parašyti žodyną. Rašė trikalbį vokiečių–lotynų–lietuvių žodyną (rankraštis neišliko).

L: Buchienė T., Palionis J. Pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos // Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. V., 1957; Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960; Eigminas K. Kristupo Sapūno ir Teofilio Šulco „Compendium Grammaticae Lithvanicae“ // Sapūno ir Šulco gramatika=Compendium Grammaticae Lithvanicae. V., 1997; MLFA.

Zigmas Zinkevičius