Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Molinius

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos knygų prekybininkas, siuvėjas.

Molnius Jonas apie 1848 1935Klišiuose (Klaipėdos aps.), Mažosios Lietuvos knygų prekybininkas, siuvėjas. Knygomis prekiavo nuo 1905 savo namuose Klišių kaime, turgaus dienomis – spaudos kioske Priekulės turguje, iki Pirmojo pasaulinio karo kasmetinėse Klaipėdos vasaros mugėse specialiai pastatytoje būdoje. Be to, vertėsi išnešiojamąja knygų prekyba, rinko skelbimų užsakymus „Lietuviškai Ceitungai“. Pardavinėjo daugiausia tarp kaimo gyventojų populiarias religinius ir pasaulietinius skaitinius, kalendorius, elementorius, atvirukus ir sienų paveikslėlius. XIX–XX a. sandūroje platino lietuvių tautinio sąjūdžio agitacinę spaudą. 1919–1926 prekiavo lietuviškų organizacijų „Sandora“ ir „Spauda“ leidiniais, dėl to persekiotas vokiečių nacių.

Domas Kaunas