Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aura

upelis Vėluvos apskrityje, Priegliaus dešinysis intakas.

Aurà (vok. Auer-Flusz; rus. Torfianaja), upelis Vėluvos apskrityje, Priegliaus dešinysis intakas. Ilgis 20 km, baseino plotas 144 km2. Prasideda Druskinčių miške, 5 km į šiaurės vakarus nuo Skiravos (dabar prie Auros aukštupio priskirtas griovys Lugovaja). Teka pro Skiravą, Kekoriškius, Puniavą, Pasmakrius, Auros dvarą. Aukštupyje ir vidurupyje teka į pietryčius, žemupyje, nuo Želvos žiočių, – į pietvakarius, įteka į Prieglių 98 km nuo jo žiočių, prie Narkytėlių, 4 km į pietryčius nuo Plyviškės. Vaga reguliuota, plotis 5–8 m, gylis 1–1,5 m. Kairieji intakai: Skirius, Smakra, Palūšė, Želva. 1352 minima Aure, 1353 Aura. Upės vardas vandenvardinės kilmės iš indoeuropiečių šaknies *au-r- – judantis vanduo, plg. su baltų ir Vakarų Europos atitikmenimis: latvių. Aura, prūsų Aur-in ežeras, norvegų Aura, germanų * Aurina > Ahrn, prancūzų Aure, dakų Auras ir kita; bendrinius žodžius: sen. nordų aurr - vanduo, graikų άν-αυροζ  bevandenis (upelis) ir kita.

Vilius Pėteraitis

Algirdas Rainys

Iliustracija: Žemėlapis. Aura ir Ilija