Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Anysas

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Anỹsas Jonas 1899 V 28Kintuose (Šilutės aps.) 1985 IX 24Čikagoje (JAV)), visuomenės veikėjas. Martyno Anyso jaunesnysis brolis. Pašauktas į Vokietijos kariuomenę, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Gimnazijos mokslus pradėjo Klaipėdoje; kartu dirbo Klaipėdos gubernatūroje vertėju ir pasų skyriaus sekretoriumi. 1929 persikėlė į Kauną, baigė gimnaziją. Trumpai dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ūkio vedėju. 1934 baigęs Vienos (Austrija) Konsulinę akademiją, paskirtas Klaipėdos krašto lietuviškos Direktorijos referentu. 1936 sudarius vokišką Direktoriją lietuviai buvo atleisti, ir Anysas grįžo į Kauną. 1936–1940 Lietuvos Respublikos Valstybės tarybos viršininkas. SSRS okupavus Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją, Hannoveryje dirbo UNRRA valdyboje. 1951 emigravo į JAV, įsikūrė Čikagoje. Aktyviai dirbo Mažosios Lietuvos bičiulių draugijoje, kunigo Jono Paupero vadovaujamos Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos taryboje, apie 10 metų buvo Lietuvių evangelikų tarybos pirmininkas. Po J. Paupero mirties perėjo į kunigo Anso Trakio Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapiją Čikagoje, buvo jos revizijos komisijos narys. Apie darbą Užsienio reikalų ministerijoje parašė humoristinių atsiminimų.

Gražina Marija Anysaitė-Slavėnienė

Vaclovas Bagdonavičius

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Jonas Anysas