Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann George Scheffner

Johanas Georgas Šefneris, Prūsijos valdininkas, rašytojas, XVIII–XIX a. visuomenės veikėjas, filantropas.

Scheffner Johann George (Johanas Georgas Šèfneris) 1736 VIII 8Karaliaučiuje 1820 VIII 16 ten pat, Prūsijos valdininkas, rašytojas, visuomenės veikėjas, filantropas. Masonas (nuo 1761). Šefneris 1752–1759 studijavo teisę Karaliaučiuje; 1760–1765 Prūsijos kariuomenės savanoris. Nuo 1765 buvo Karo ir domenų rūmų sekretorius Karaliaučiuje, nuo 1760 Karo ir mokesčių tarybos sekretorius Gumbinėje, nuo 1770 Marienverderyje ir Karaliaučiuje. 1775 paliko valstybės tarnybą, 1780 nusipirko dvarą ant Deimės upės kranto prie Tepliuvos. 1795 grįžo į Karaliaučių; Masonų ložėje susipažino ir bendravo su Martynu Liudviku Rėza. Nuo 1795 gyveno Karaliaučiuje, buvo aktyvus miesto kultūrinio ir dvasinio gyvenimo veikėjas. 1813–1820 – Karaliaučiaus karališkosios vokiečių draugijos direktorius. Pirmuosius eilėraščius paskelbė tarnaudamas kariuomenėje, vėliau rašė erotinius rokoko stiliaus eilėraščius, aforizmus. Šefneris bendravo ir susirašinėjo su Prūsijos karaliene Luize, Immanueliu Kantu, Teodoru Hippeliu, Johannu Gottfriedu Herderiu, Gottholdu E. Lessingu. Kaip filantropas rūpinosi kaimo mokyklų dėstymo kokybės pagerinimu, valstybės tarnautojų švietimu. Šefneris buvo barono fon Šteino patarėjas ir padėjėjas vykdant jo reformas. Jo autobiografiniai prisiminimai apie Rytų Prūsiją ir Karaliaučių Mein Leben, wie ich, Johann George Scheffner es selbst beshrieben, 1816 [Mano gyvenimas, kurį aš pats, Johanas Georgas Šeffneris, aprašiau] ir Nachlieferungen zu meinem Leben, 1884 [Mano gyvenimo aprašymo papildymai] ypač vertingi kultūrinio, istorinio, dvasinio Karaliaučiaus ir Rytprūsių gyvenimo napoleonmečiu pažinimui.

L: Plehwe A. Johann George Scheffner. Königsberg, 1934; Motekat H. Ostpreußische Literaturgeschichte mit Danzig und Westpreußen. München, 1977.

Manfred Klein