Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johan Labeit

Johanas Labaitis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Labeit Johan, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Įsitraukė į Prūsų lietuvių susivienijimo veiklą. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Vyžių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame Šilutės seime, pasirašė jo deklaraciją (Šilutės seimo deklaracija), pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Taip pat balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo Santarvės sprendimų, kurie neatitiko jų interesų.

Algirdas Antanas Gliožaitis