Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ieva Adomavičienė-Toleikytė

pedagogė, XX–XXI a. mažlietuvių išeivijos veikėja.

Adomãvičienė-Toleikýtė Ieva 1917 III 11 Dumpiuose (Budelkiemio vls., Klaipėdos aps.) 2017 VII 11 Toronte (Kanada), pedagogė, visuomenės veikėja. 1938 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, po to Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto vokiečių ir anglų kalbų skyrių. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo vertėja karo teisme ir asistente Jungtinių Tautų pagalbos ir atkūrimo administracijoje (angl. United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA) bei Tarptautinėje pabėgėlių organizacijoje (angl. International Refugee Organization, IRO). Mokytojavo išvietintųjų stovyklos mokykloje Regensburge. Apsigyvenusi Kanadoje, Toronto universiteto pedagoginiame fakultete įgijo gimnazijos mokytojos teises. Woburno koledžo institute Toronte dėstė lotynų ir vokiečių kalbas. Toronte mokytojavo šeštadieninėje lietuvių mokykloje. Buvo lietuvių evangelikų parapijos tarybos sekretorė, pirmininkė, Mažosios Lietuvos moterų draugijos (4 metus jos pirmininkė), Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio, Mažosios Lietuvos fondo valdybos narė, Lietuvių tautodailės instituto iždininkė. Mažosios Lietuvos klausimais rašė į spaudą. Apdovanota Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2002).

MLFA

Iliustracija: Ieva Adomavičienė