Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pavyzdinė pradinė mokykla

Klaipėdoje 1936 įkurta mokymo įstaiga, skirta Klaipėdos pedagoginio instituto studentų pedagoginei praktikai atlikti.

Pavyzdnė pradnė mokyklà, įkurta 1936 Klaipėdoje, skirta Klaipėdos pedagoginio instituto studentų pedagoginei praktikai atlikti. Pirmasis vedėjas Maksas Reinkis. 1937 pastatytas modernus triaukštis pastatas (architektas H. Reismannas). Jame įrengta 12 radiofikuotų klasių, psichologijos ir gamtos kabinetai, patalpa su stacionarine kino aparatūra, kelios klasės rankų darbo pamokoms, salė, mokytojų kambarys, valgykla, rūbinės, greta mokyklos – erdvūs sporto rūmai (architektas V. Landsbergis-Žemkalnis). Pavyzdinė pradinė mokykla, kainavusi 300 000 Lt, atitiko visus tuometinius technikos, pedagogikos ir higienos reikalavimus. Vėliau vadovavo Pranas Naujokaitis. 1937–1938 mokėsi 248 moksleiviai, veikė 7 klasės, dirbo 9 pedagogai (tarp jų – klaipėdiškiai Jurgis Reisgys, M. Reinkis). Po pusmečio besimokančiųjų pagausėjo iki 300, veikė 13 klasių. Pavyzdinę pradinę mokyklą išlaikė Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, dirbta pagal jos nustatytas programas. 1939 III 24 krašto vokiškos administracijos uždaryta.

Albertas Juška

Iliustracija: Buvęs Klaipėdos pavyzdinės lietuvių pradinės mokyklos pastatas, 2006