Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mėta Šimkutė-Aušrienė

ūkininkė, „Aidos“ choro dainininkė.

Šimkùtė-Aušrenė Mėta 1904 X 9Šlepuose (Natkiškių par.) 1972 V 30Klaipėdoje, ūkininkė, aktyvi „Aidos“ ir Anso Baltrio namuose veikusio choro dainininkė. Jono Aušros žmona. 1944 su šeima traukiantis į Vakarus, buvo sužeista ir operuota Dancigo karo ligoninėje. Pomeranijoje pabėgėliai sovietų kariuomenės buvo atkirsti, apgyvendinti Groß Podel dvare (dabar priklauso Lenkijai). 1946 grįžo į Lietuvą, gyveno Tauragėje, Minjotuose, Žemaitkiemyje, nuo 1954 – Klaipėdoje.

Vaikai: Jurgis Algirdas Aušra, Rūta Mėta Petraitienė (1927–2005), Ieva Marija Šiaudvytienė, Alvinas Tautvydas Endrius Aušra (gimė 1931, veterinaras).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jonas ir Mėta Aušros su vaikais: Algirdu, Ieva, Rūta ir Jonu, 1929 / Iš Astridos Petraitytės rinkinio