Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gerard Labuda

Gerardas Labuda, XX–XXI a. lenkų istorikas medievistas.

Labuda Gerard 1916 XII 28 Nova Hutoje 2010 X 1Poznanėje (Lenkija), lenkų istorikas medievistas. Habilituotas daktaras, Lenkijos mokslų akademijos akademikas (1969). 1984–1994 atkurtos mokslų akademijos vadovas. Nuo 1956 Poznanės universiteto profesorius; 1962–1965 rektorius. Nuo 1953 dirbo Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institute. Darbai iš senprūsių, Prūsijos istorijos: Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII w., 1937 [Lenkija ir kryžiuočių misija Prūsuose iki XIII a. vidurio], Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie krzyżackim w latach 1228–1454, 1954 [Kulmo žemės reikšmė kryžiuočių valstybėje 1228–1454], Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, 1986 [Kryžiuočių ordino Prūsuose istorija; su M. Biskupu], Święty Wojciech Biskup-męczennik, 2000 [Šventasis vyskupas Vaitechus kankinys; apie misionierių Adalbertą]. Juose yra duomenų apie Lietuvos santykius su kryžiuočiais, valdžiusiais prūsų, nadruvių, skalvių, dalies kuršių žemes. Kapitalinės keliatomės monografijos Historia Pomorza [Pamario istorija] redaktorius.

Algirdas Matulevičius