Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adalbertas

Adalbertas Vaitiekus, X a. krikščionių misionierius, šventasis.

Adálbertas, tikr. Vaitiẽkus apie 956 Bohemijoje 997 IV 23 Drūsenyje ar Tenkyčiuose (Prūsa), pirmasis krikščionių misionierius prūsų žemėse. Katalikų šventasis (999). Kilęs iš Libicės (Čekija) kunigaikščių. Mokėsi Magdeburgo (Vokietija) Katedros mokykloje. Prahos (Čekija) vyskupas (982). Popiežius Grigalius V suteikė jam teisę rengti misijas į pagoniškus kraštus. Lenkijos kunigaikštis Boleslovas I Narsusis, kuris stengėsi pakrikštyti ir pavergti prūsus, pasiuntė Adalbertą į Prūsą misionieriauti. Iš Dancigo (lenkiškai Gdansk) jis atvyko į Drūsenį ar į Sembos pietinę pakrantę. Po 10 dienų Adalbertas Prūsos gyventojų (kitų nuomone, lenkų) buvo nužudytas. Boleslovas I Narsusis jo kūną išpirko ir palaidojo Gniezne, Lenkija. 1039 Adalberto palaikai perkelti į Prahą.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Šv. Adalberto nužudymo scena, pavaizduota ant Gniezno katedros durų