Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ferdinand Raabe

Ferdinandas Rabė, literatas, knygininkas.

Raabe Ferdinand (Ferdinandas Rãbė) 1780 I 29 1859 I 22, literatas, knygininkas. 1814 Karaliaučiuje įsigijo išgarsėjusį visame Baltijos tautų regione antikvariatą. Rašė apsakymus, eilėraščius ir pjeses (jo drama pastatyta Karaliaučiaus teatre), knygų ir spektaklių recenzijas. Raabės firmos paslaugomis naudojosi lietuvių kultūros veikėjai (Jonas Basanavičius ir kiti). Knygynas prekiavo įvairia grožine, moksline ir kita literatūra, supirko ir perpardavė įžymių vietos veikėjų asmenines bibliotekas (tarp jų Karaliaučiaus observatorijos direktoriaus W. Peterso, Frydricho Kuršaičio ir Georgo Heiricho Ferdinando Nesselmanno), kuriose buvo daug lietuviškos ir lituanistinės spaudos. Antikvariatas leido katalogus (1815–1914 išleido 227). Raabė ir jo įpėdiniai nuolat prekiavo lietuviškais spaudiniais. 1905 kataloge užregistruoti du F. Kuršaičio žodynai: vokiečių–lietuvių (1870) ir lietuvių–vokiečių (1883) kalbų ir lietuvių–vokiečių (1883) kalbų. Reikšmingas teminis katalogas Prussica (1910), kuriame užregistruota 4187 knygų, periodiniai spaudiniai, žemėlapiai ir grafikos darbai. Aprašai sugrupuoti 5 pagrindiniuose skyriuose: 1) Vokiečių ordinas, 2) Karaliaučius ir jo gyventojai, 3) Rusiškosios Baltijos provincijos, 4) Lietuviai, Prūsų, lietuvių ir estų kalbos, 5) Lenkijos Karalystė. Vėliau išleisto katalogo Prussica papildymas (daugiausia Karlo Heinricho Lohmeyerio asmeninės bibliotekos knygos). Raabės antikvariatas padėjo plisti lietuviškai knygai krašte ir už jo ribų, skatino baltistikos, ypač lituanistikos, tyrinėjimus. 1927–1933 antikvariatas veikė kaip Bono knygyno skyrius. Vokietijoje atėjus į valdžią naciams, dėl antisemitinio nepakantumo Raabės įpėdinis likvidavo įmonę.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 23, 439–440, 652.

Iliustracija: Ferdinando Raabės antikvariato katalogas, 1910 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996