Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laigyčiai, 2

bažnytkaimis, valsčiaus centras ir seniūnija Labguvos apskrityje.

Laigýčiai, 2 (vok. Groß Legitten; rus. Mordovskoje, Turgenevo), bažnytkaimis, valsčiaus centras ir seniūnija Labguvos apskrityje, 5 km į pietvakarius nuo Labguvos, prie geležinkelio ir plento Labguva–Karaliaučius. Minėti 1305 Laygayne, 1400 Leygitten. 1400 iš lauko akmenų su plytų angokraščiais sumūryta bažnyčia (išliko senoji altorinė dalis). Bažnyčios nava sumūryta XV a., kitos dalys vėliau. XIX a. pradžioje buvo net 4 Laigyčių gyvenvietės: karaliaus globotas bažnytkaimis – kulmiškių kaimas su 102 gyventojais 10 sodybų, mažesnis kulmiškių kaimas su 29 gyventojais 3 sodybose, kilmingasis Didžiųjų Laigyčių dvaras su 10 gyventojų 2 sodybose, Mažųjų Laigyčių dvarelis su 10 gyventojų 2 sodybose. XIX a. viduryje buvo riteriškasis dvaras su 49 gyventojais 3 sodybose, kulmiškasis dvaras (Didieji Laigyčiai su 174 gyventojais 16 sodybų), palivarkas su 56 gyventojais 3 sodybose. XX a. pradžioje buvo 3 gyvenvietės: bažnytkaimis (vok. Gr. Legitten) paplentėje su keliomis įvairaus dydžio sodybomis, pienine, buvusiais užeigos namais. 1 km į pietus buvo kilmingojo dvaro (vok. AdlLegitten) sodyba su dideliais ūkiniais pastatais bei darbininkų sodybėlėmis. 1,5 km į vakarus nuo bažnytkaimio paplentėje buvo Laigyčių palivarko sodyba su dideliais ūkiniais trobesiais. Pro Laigyčius šiauriau plento XIX a. pabaigoje nutiestas geležinkelis Karaliaučius–Labguva–Tilžė su stotele ties Laigyčiais. Pakelės gyvenvietę garsino savita senoji bažnyčia. 1939 buvo 443 gyventojai, o kilmingajame dvare 59 gyventojai. Sovietmečiu nusiaubtos senosios kapinės, sunaikinta dauguma sodybų. Laigyčių bei apylinkių gyvenviečių liekanos vadinamos Turgenevo. Vietovardis yra pries, -it- vedinys iš Laig- šaknies vardo ar žodžio, plg. prūsų Layge-garbes (kalnas Semboje), Lai-ge-kaim (Notangoje) ir liet. laigyti „linksmam šokinėti“.

Dar skaitykite Laigyčių (2) kapinynas, Laigyčių (2) parapija.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Didieji Laigyčiai, 1999

Iliustracija: Laigyčių, Labguvos apskritis, bažnyčios interjero fragmentas, apie 1909 / Iš Lenkijos MA meno instituto (Instytut Sztuki PAN) rinkinio