Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jagomasto spaustuvė

poligrafijos įmonė ir leidykla, veikusi Tilžėje 1896–1911.

Jagomãsto spaustùvė, poligrafijos įmonė ir leidykla, veikė Tilžėje 1896–1911. Įsteigė Rytprūsių lietuvių publicistas, knygų leidėjas Enzys Jagomastas. Leido ir spausdino lietuviškus laikraščius „Auszra“ (1896–1999), „Naujasis Tilžės keleivis“ (1924–1940), A. Baranausko, V. Kudirkos, S. Matulaičio veikalus. 1912 pavadinta „Lituania“.