Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Letzas

Dovas Lecas, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios mokytojas, poetas, spaudos darbuotojas, lietuvių tautinio judėjimo veikėjas.

Letzas Dovas (Dovas Lècas), XIX a. pabaigos–XX a. pradžios mokytojas, poetas, spaudos darbuotojas, lietuvių tautinio judėjimo veikėjas. Mokytojavo Tilžėje. Rinko giesmių melodijas, jas (ir kitas užrašytas) išspausdino Karlo Theodoro Waldemaro Hoffheinzo knygoje Giesmiu balsai (1894). XIX a. pabaigoje redagavo Tilžėje Enzio Jagomasto leidžiamus laikraščius „Tilžės keleivis“ (iki 1896 VIII 29), „Lietuviškas laiškas“, kuris 1897 pavadintas „Auszra: Broliams lietuwininkams ant naudos ir pamokslo“. Sudarė Tilžės keleiwjo kalendras (1895–97). Letzo užrašytą tautosaką panaudojo Jonas Basanavičius knygoje Iš gyvenimo vėlių bei velnių (1903). Letzas palaikė skriaudžiamuosius, lietuvių tautinį judėjimą, todėl reakcinės spaudos persekiotas ir skųstas valdžiai. Letzo eilėraščiai spausdinti laikraščiuose ir kalendrose.

Algirdas Žemaitaitis