Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškas Laiškas“, 2

„Lietuviszkas Laiszkas“, savaitraštis, ėjęs 1896–1899 Tilžėje.

„Lietùviškas Láiškas“, 2, savaitraštis, ėjęs nuo 1896 XI 5 iki 1899 Tilžėje. Iki 1897 nr. 23 vadinosi Lietuviszkas Laiszkas, nuo 1887 nr. 24 – „Auszra“. Drąsiai gynė lietuvių reikalus, nepataikavo vokiečiams bei vokietininkams. Tarp bendradarbių buvo Vilius Kalvaitis, Marta Raišukytė, Endrikis Šadagys.

MLFA

ŽE