Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Auszra: Broliams lietuwininkams ant naudos ir pamokslo“

laikraštis, ėjęs 1896–1899 Tilžėje.

„Auszra: Broliams lietuwininkams ant naudos ir pamokslo“, laikraštis, ėjęs 1896–1899 Tilžėje. Leido ir redagavo E. Jagomastas. Iki 1897 nr. 23 vadinosi „Lietuwiszkas Laiszkas“, nuo 1897 nr. 24 – „Auszra“. Iki 1897 nr. 38 ėjo kartą, vėliau – dukart per savaitę. Redagavo Jurgis Arnašius, Enzys Jagomastas, Dovas Letcas, Kristupas Voska. Leistas gotišku šriftu. Išėjo 259 numeriai. Leido priedus: Antras pridėjimas prie Lietuviško laiško, Aušros pridėtka..., Namų prietelis (1899, nr. 1–25), Pirmas pridėjimas prie Lietuviško laiško, Pridėjimas prie Aušros...

ŽE