Mažosios Lietuvos
enciklopedija

oberprezidentas

Rytprūsių valdžios aukščiausiasis pareigūnas.

oberprezideñtas (vok. Oberpräsident), Rytprūsių valdžios aukščiausiasis pareigūnas. 1765 pirmuoju Rytprūsių oberprezidentu tapo Johannas Friedrichas von Domhardtas, 1791 − Friedrichas Leopoldas von Schroetteris. 1806–1814 oberprezidentai vadinti vyriausybės prezidentais (vok. Regierungspräsidenten). Žymus oberprezidentas buvo Theodoras von Schönas, rezidavęs Karaliaučiaus pilyje. Nuo 1880 oberprezidentas gyveno vyresnybės rūmuose. 1914–1919 Rytprūsių oberprezidentas buvo Adolfas Batockis (Batakiškis – iš Batakių, Tauragės aps.; Adolf Max Johannes Otto von Batocki-Friebe), kurio protėviai kilę iš Žemaitijos (dar Jonas Tartyla).

Dar skaitykite krašto valdymas.

MLFA